+47 958 10 155 post@nfts.no

Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks

Informasjon om Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks sitt arbeid, kontaktinfo, medlemskap og nyheter.

Foreningens formål er å samle alle diagnostiserte og pårørende årlig gjennom kurs og samlinger med både sosialt og faglig innhold.

En stor del av arbeidet vårt er forankret i likepersonsarbeid.

Aktuelt

Velkommen til voksenhelg!

11.-13. november, 2022 inviterer vi til voksenhelg i Oslo. Dette er en samling med både faglig innhold og sosialt samhold. En helg der vi kan senke skuldrene, være sammen, dele erfaringer og få faglig påfyll. Rett og slett et lite pusterom for oss voksne i en ellers...

les mer

Brukersamling 16. Og 17. September

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. Brukersamlingen i 2022 vil bli avholdt 16. og 17. september på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller...

les mer

Landsmøte 2022

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex inviterer med dette til Landsmøte på Lily Country Club fredag 29.04.2022 - søndag 01.05.2022 Program Fredag 18:00 Velkommen og mingling 18:45 - 19:45 Mia Tuft og Silje Systad - Siste nytt fra kompetansesenteret. 20:00 Middag...

les mer

Medlemsundersøkelse Tuberøs Sklerose 2 – Oppfølging av TS

Dette er en oppfølging av en undersøkelse vi gjorde høsten 2020 der vi spurte om behandling for tuberøs sklerose. Du kan svare på denne undersøkelsen uavhengig av om du svarte på den første undersøkelsen i 2020 eller ikke.  Undersøkelsen gjennomføres i et samarbeid...

les mer

Følg oss på Facebook