+47 958 10 155 post@nfts.no

11.-13. november, 2022 inviterer vi til voksenhelg i Oslo. Dette er en samling med både faglig innhold og sosialt samhold. En helg der vi kan senke skuldrene, være sammen, dele erfaringer og få faglig påfyll. Rett og slett et lite pusterom for oss voksne i en ellers hektisk hverdag.

Vi inviterer spesielt deg/dere som ikke er veldig affisert av sykdommen men allikevel møter noen utfordringer i hverdagen, eller som har noen spørsmål rundt egen helse.

Program kommer når det er klart, men vi starter med velkomssamling fredag kl.18:00 og avslutter med frokost søndag.  

Sted: Thon Hotell Ullevål
Sognsveien 77c, 0855 Oslo

Egenandel på kr.1000,- pr pers innbetales ved påmelding til kontonummer: 4280 05 37031 og merkes med navn på påmeldte.

Denne dekker kost, losji og reise på billigste reisemåte.

Påmelding innen 2.oktober-22 til Wenche Røkenes på mailadresse: wenche@nfts.no

Håper vi ser deg!

Hilsen styret