+47 958 10 155 post@nfts.no

Til alle medlemmer i TSC foreningen.

Nå nærmer vi oss landsmøte 2020, og da er det tid for valg av nytt styre i NFTSC.

Valgkomiteen i år består av:
Magne Hultgren m-hultgr@online.no
Tone Thom Solhaug tone_sofie@hotmail.com

De som er på valg er:
Wenche Kristin Røkenes, Leder
Stein-Are Osnes: styremedlem
Ann Lisbeth Bjerkvik: 2. vara til styret.

Leder har lenge ønsket avløsning, og håper noen vil påta seg den jobben fra i år. Stein-Are har også meldt at dette er hans siste periode, så der må vi ha inn et nytt medlem.

Jeg skriver dette på vegne av valgkomiteen, og ber dere henvende dere til en av dem hvis dere ønsker å gjøre en innsats for foreningen. Alle medlemmer er velkommen til å være kandidat til styret. Det trengs ingen styre-erfaring, bare at en har lyst å bidra med noe.

Vennlig hilsen
Wenche Røkenes
Leder NFTSC