+47 958 10 155 post@nfts.no

Bakgrunn

Vi er to psykologstudenter på Universitetet i Tromsø som er i gang med å skrive vår avsluttende hovedoppgave. Tema for denne er foreldre til barn med utviklingshemminger sine erfaringer fra møtet med spesialisthelsetjenesten. Mange med utviklingshemminger har nytte av oppfølging i ulik grad fra spesialisthelsetjenesten og andre instanser. Vi ønsker å undersøke hvor fornøyd foreldrene til barn med utviklingshemming er med denne oppfølgingen.

Spørreundersøkelse

I anledning dette ønsker vi tilbakemeldinger fra foreldre på vårt QuestBack-spørreskjema. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om tilfredshet med spesialisthelsetjeneste, skole og PPT, støtteordninger fra NAV og kommunal omsorgslønn. Vi spør i undersøkelsen ikke om diagnose eller helse- og personopplysninger, utover barnets alder og fylke for utredning. Deltakelsen er fullstendig anonym og kan ikke spores tilbake til respondentene.

Her finner du undersøkelsen >>

Vår veileder er universitetslektor Roald Øien.

Med vennlig hilsen

Jørgen Edvin Westgren og Espen Nicolaisen