+47 958 10 155 post@nfts.no

Fagseminar, 22.10.2020, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Kurs via videokonferanse for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose. Åpent for deltagelse fra hele landet. Kurset er gratis. Pårørende kan også delta.

Tema

  • Tuberøs sklerose – medisinsk informasjon
  • epilepsi ved tuberøs sklerose
  • tilleggsvansker ved tuberøs sklerose
  • tilrettelegging ved tuberøs sklerose

Kurset er gratis.

Informasjon om kontaktperson og påmelding finner du i kursinvitasjon (pdf)

Oslo Universitetssykehus