+47 958 10 155 post@nfts.no

TAND-konsortiet er en internasjonal gruppe av fagpersoner og familiemedlemmer som samarbeider for å utføre relevant og betydningsfull forskning om TAND (TSC-assosierte nevropsykiatriske lidelser) og for å oppmuntre den neste generasjonen av TAND-forskere over hele verden. Dette arrangementet gir muligheten for medlemmer av TAND-samfunnet å utveksle forskningsideer og bygge fremtidige samarbeidsnettverk. Vi er spesielt interessert i å akseptere innleveringer fra tidlig-karriere forskere (inkludert bachelor-, master- og doktorgradsstudenter) som driver TAND-forskning.

FORMAT OG REGISTRERING

Presentasjonene vil bruke en fem-minutters rask-ild format som gir tid til å dekke et bredt spekter av emner. Det vil bli tildelt tid for diskusjon av emner der publikum kan spørre om mer informasjon.For å registrere deg for dette gratis online forskningsarrangementet, vennligst klikk på denne registreringslinken: Registrer deg her.

FOR Å SENDE INN EN ABSTRAKT

Forskere er invitert til å sende inn en vitenskapelig abstrakt innen kl. 17:00 CET den 15. mai 2023.Vennligst send inn abstrakten din til tandconsortium@gmail.com

Abstrakten skal bestå av (a) en tittel, (b) kontaktinformasjon og (c) en 250-ords abstrakt som inkluderer introduksjon, metoder, resultater (hvis relevant) og konklusjon. Abstrakter er velkomne for alle typer TAND-relaterte studier, inkludert studieprotokoller, kasusstudier, pågående studier og/eller forsknings-/litteraturanmeldelser. Forfatterne av aksepterte abstrakter vil motta instruksjoner for å presentere sin forskning innenfor en fem-minutters rask-ild format.