+47 958 10 155 post@nfts.no

I disse dager begynner mange barn på sitt aller første skoleår. Vet du som er forelder til en barn med funksjonshemming hvilke rettigheter barnet ditt har? 

FFO har laget en brosjyre for å gi deg som forelder til et funksjonshemmet barn, lett tilgjengelig informasjon om rettigheter knyttet til skolestart og skolegang i grunnskolen, samlet på ett sted.

Vi vet at det kan være utfordrende å få hverdagen til å gå rundt, samtidig som du skal planlegge skolestart og få til et godt skoleløp for barnet ditt. Vi håper dette informasjonsmateriellet kan være til hjelp. Målet vårt er at flere elever skal få oppfylt rettighetene sine og få en smidig og god skolestart og skolehverdag.

Du finner brosjyren her >>