+47 958 10 155 post@nfts.no

Likepersoner

Har du spørsmål, noe du vil lufte eller diskutere? Vil du høre andres erfaringer eller bare prate litt? Kontakt en likeperson!

En LIKEPERSON?  Hva er det?

Det som før var likemann heter nå likeperson. En likeperson er en ”erfaringskonsulent” som:

 • er ”i samme båt”, som har gått veien før,
 • kan lytte og forstå, utveksle erfaring,
 • kan dele kunnskap, gi praktiske tips, drøfte,
 • kan vise vei videre til hjelpeapparatet, og holde fram håp og muligheter i TSC-livet.

NFTS har 6 likepersoner som stiller seg til disposisjon for å bidra med sin kompetanse til andre. Likepersoner har gjennomgått opplæring i likepersonarbeid og har en selvpålagt taushetsplikt. Likepersoner har god kunnskap om TSC, men kan ikke svare på medisinske spørsmål.

Deler av sin erfaring med deg

Likepersonene har erfaring fra ulike stadier i livet med TSC

 • Følelsen av at noe er galt, uten å vite
 • De tidkrevende undersøkelsene
 • Alle de ubesvarte spørsmålene underveis
 • Diagnosen, når svaret endelig kommer
 • Håndtere TSC i skole og barnhage
 • Ungdomstid med TSC
 • Voksenlivet med TSC

Ta kontakt

Via telefon, e-post, familiesamling eller på kompetansesenteret.

Namn E-post Telefon Adresse
Nils-Roe Fjørtoft  nilsroe@hotmail.com 924 09 909 Risløkkfaret2, 0583 Oslo
  Pappa til Roe som er født i 1996. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: informasjon til nydiagnostiserte, dialog med barnehage og skole, utredning og gjennomføring av epilepsi-operasjon, hudforandringer.
Ann Lisbeth Bjerkvik annlisbeth@alb.priv.no 957 02 505 Torkelvegen 42, 6060 Hareid
  Mamma til Marcus som er født i 1991. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: overganger barnehage og skoler til arbeidsliv via NAV, nyrebehandling.
Marika Hetland  marika.caspara@gmail.com 976 69 259‬ Saurdalsbakken 5B, 4374 Egersund
  Søster til Ronny født i 1979 og Robert Alexander født i 1987. Kjenner spesielt: psykisk utviklingshemming, bygging av bolig, organisering av bolig, Frambu, søskenproblematikk. Epilepsi og anfall.
Rita Theodorsen  ron-olav@online.no 976 24 432 Styrmannsvegen 21, 9014 Tromsø
  Mamma til Silje som er født i 2000. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt; autisme, utviklingshemming, pedagogikk og tilrettelegging, tilpasning barnehage og skole, evrolimus, tannbehandling.
Marit Revheim marit.revheim@gmail.com 979 74 928 Fanavollen 19, 5244 Fana
   Mamma til Adrian født i 1989.
Geir Storsletten geir.storsletten@gmail.com 917 72 977 Tømmerholsvegen 21, 2849 Kapp