+47 958 10 155 post@nfts.no

Likepersoner

Har du spørsmål, noe du vil lufte eller diskutere? Vil du høre andres erfaringer eller bare prate litt? Kontakt en likeperson!

En LIKEPERSON?  Hva er det?

Det som før var likemann heter nå likeperson. En likeperson er en ”erfaringskonsulent” som:

 • er ”i samme båt”, som har gått veien før,
 • kan lytte og forstå, utveksle erfaring,
 • kan dele kunnskap, gi praktiske tips, drøfte,
 • kan vise vei videre til hjelpeapparatet, og holde fram håp og muligheter i TSC-livet.

NFTS har 6 likepersoner som stiller seg til disposisjon for å bidra med sin kompetanse til andre. Likepersoner har gjennomgått opplæring i likepersonarbeid og har en selvpålagt taushetsplikt. Likepersoner har god kunnskap om TSC, men kan ikke svare på medisinske spørsmål.

Deler av sin erfaring med deg

Likepersonene har erfaring fra ulike stadier i livet med TSC

 • Følelsen av at noe er galt, uten å vite
 • De tidkrevende undersøkelsene
 • Alle de ubesvarte spørsmålene underveis
 • Diagnosen, når svaret endelig kommer
 • Håndtere TSC i skole og barnhage
 • Ungdomstid med TSC
 • Voksenlivet med TSC

Ta kontakt

Via telefon, e-post, familiesamling eller på kompetansesenteret.

Navn Kontaktinfo
Nils-Roe Fjørtoft
Risløkkfaret 2, 0583 Oslo
924 09 909
nilsroe@hotmail.com
I tillegg til Nils-Roe regnes også alle i styret som likepersoner.