+47 958 10 155 post@nfts.no

I år blir Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex sitt landsmøte avholdt i Tønsberg, Norges eldste by om vi skal tro Snorre Sturlason.

Dato – 26. – 28. Aapril
Sted –  Hotell Klubben Tønsberg
Velkomst og mingling fredag fra kl 18:00
Mer detaljer kommer
Påmelding til wenche@nfts.no

Påmeldingsfrist 1. april
Egenandel kr 1000,- pr. person

NB! Medlemskontingent blir også sendt ut i disse dager.
Den må være betalt for å kunne delta.