+47 958 10 155 post@nfts.no

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex inviterer med dette til Landsmøte på Lily Country Club fredag 29.04.2022 – søndag 01.05.2022

Program

Fredag

18:00

 • Velkommen og mingling

18:45 – 19:45

 • Mia Tuft og Silje Systad – Siste nytt fra kompetansesenteret.

20:00

 • Middag i eget lokale

Lørdag

06:30 – 09:30

 • Frokost

09:30

 • Velkommen ved leder Wenche Røkenes

09:31 – 11:00

 • Landsmøte

11:00 – 11:55

 • Ragnar Solhoff og Ketil Heimdal –  Informasjon om nettskjemaundersøkelse.

12:00 – 13:00

 • Likepersonsarbeid

13:00

 • Lunsj.

14:00

 • Spa for de som har meldt seg på det.

15:00

 • Alpakkavandring for de som har meldt seg på det.

20:00

 • Middag i eget lokale

Søndag

06:30-11:00

 • Frokost og hjemreise.

 

Saksliste landsmøtet

Sak 1 Godkjenning av landsmøtet beslutningsdyktighet

Sak 2 Forslag til møtefunksjonærer.

Møteleder/dirigent:

Referent:

Protokollunderskrivere:

Tellekorps:

Vedtak:

Sak 3 Antall stemmeberettigede

Vedtak:

Sak 4 Godkjenning av innkalling.

Vedtak:

Sak 5 Godkjenning av agenda

Vedtak:

Sak 6 Regnskap og revisjon 2021. Budsjett 2022

Vedtak:

Sak 7 Årsmelding for foreningsåret 2021

Vedtak:

Sak 8 Valg

Valgkomiteen legger frem sin innstilling.

Sak 9 Gjennomgang av planer for 2022.

Sak 10 Eventuelt

Påmelding skjer ved å sende e-post til wenche@nfts.no  seinest 30.03.22.

Velkommen!

Hilsen styret i NFTSC

 

[wpfilebase tag=fileurl id=46 linktext=’ Årsmelding 2021′ /]
[wpfilebase tag=fileurl id=47 linktext=’ Årsregnskap 2021′ /]
[wpfilebase tag=fileurl id=48 linktext=’ Revisjonsberetning 2021′ /]