+47 958 10 155 post@nfts.no

Norsk Forening for Tuberøs Sclerose Complex inviterer med dette til digitalt landsmøte lørdag 17.04. fra klokka 10.00 – 13.00.

Da vi må sende ut lenker med tilgang til møtet er vi denne gangen nødt til å be alle om å melde seg på i god tid. Landsmøtet vil foregå i Microsoft Teams og kan følges via Teams-App på mobil, pc eller nettbrett, eller via nettleser. Instruks på hvordan man blir med vil bli sendt på epost til de påmeldte.

Program.

Velkommen ved Leder Wenche Røkenes.

Ragnar Solhoff: Året med TSC og korona.

Ine Cockerell: Nytt fra kompetansesenteret.

Sak 1 Godkjenning av landsmøtet beslutningsdyktighet

Sak 2 Forslag til møtefunksjonærer.

Møteleder/dirigent:

Referent:

Protokollunderskrivere:

Tellekorps:

Vedtak:

Sak 3 Antall stemmeberettigede

Vedtak:

Sak 4 Godkjenning av innkalling.

På grunn av diverse forsinkelser var vi ikke i stand til å sende ut årsmeldinger til fristen. De ble sendt 6 dager før. Regnskap og revisjon er enda ikke ferdig, men vi bestreber oss på å få dem ferdige, signerte og sendt ut før landsmøtets start til de som er påmeldte. Ber om at Landsmøtet godkjenner endringene i utsending.

Vedtak:

Sak 5 Godkjenning av agenda

Vedtak:

Sak 6 Regnskap og revisjon 2019 og 2020. Budsjett 2021

Vedtak:

Sak 7 Årsmelding for foreningsåret 2019 og 2020

Vedtak:

Sak 8 Valg

Valgkomiteen legger frem sin innstilling.

Sak 9 Gjennomgang av planer for 2021, og plan for landsmøtet 2022.

Påmelding skjer ved å sende e-post til wenche@nfts.no  seinest 13.04.21. Lenke til oppkobling vil bli sendt ut på e-post.

Landsmøtepapirene ligger vedlagt som link nederst i artikkelen

Velkommen!

Hilsen styret i NFTSC

Saksliste – [wpfilebase tag=fileurl id=42 linktext=’ Landsmøte På Teams 2021′ /]
Årsmelding – [wpfilebase tag=fileurl id=43 linktext=’ Årsmelding 2020 Nftsc’ /]
Årsregnskap – [wpfilebase tag=fileurl id=44 linktext=’ Årsregnskap 2020′ /]
Revisjonsberetning – [wpfilebase tag=fileurl id=45 linktext=’ Revisjonsberetning Ov…’ /]