+47 958 10 155 post@nfts.no

Invitasjon til samling torsdag 18. februar

Når man trenger hjelp, støtte eller behandling, er det viktig å bli møtt og fulgt opp på en god måte. Det er viktig at tjenestene følger de lover og regler som finnes, og at kvaliteten på tjenesten er som den skal være. Det er Helsetilsynet som er ansvarlig for å følge med på dette.

Nå trenger Helsetilsynet DIN hjelp til å bli enda bedre på å følge med.

Helsetilsynet skal i samarbeid med Fylkesmennene føre tilsyn med at befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester, barnevernstjenester og sosiale tjenester i NAV, ivaretas og at tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte.

Ønsker høre fra brukerne av tjenestene

Det er mange lover, regler og kvalitetsstandarder som tjenestene må følge. For å finne ut om tjenestene gjør det de skal og på en god nok måte, må Helsetilsynet samle inn informasjon. Det gjøres gjennom samtaler med ledere og ansatte, gjennomgang av rutiner og budsjetter og mye mer. Men vi ønsker i større grad enn tidligere også å innhente informasjon direkte fra dem som bruker tjenestene.

Ønsker å vite mer om

Helsetilsynet arrangerer derfor en høringssamling for voksne mennesker for å få innsikt i deres erfaringer med ulike helse- og omsorgstjenester. Daglig leder i Verksted for etikkvirksomhet, Unni Kristiansen, vil lede samlingen. Hun er lege, familieterapeut og spesialist i psykiatri. Helsetilsynet ønsker å vite mer om:

  • Hvilken informasjon får man som pasient, bruker og/eller pårørende om Helsetilsynet og om muligheten til å klage?
  • Hvilke erfaringer sitter brukerne av tjenestene med som er viktige for Helsetilsynet å vite om?
  • Hva kan Helsetilsynet lære fra brukerne av tjenestene om hva Helsetilsynet bør følge med på?
  • Hvordan kan Helsetilsynet i praksis og på en god måte involvere pasienter, brukere og pårørende ved tilsyn?

På samlingen vil vi samle erfaringer og råd fra dere, og disse vil Helsetilsynet ta med seg videre i arbeidet sitt. Sammen skal vi komme fram til et felles budskap fra gruppa, som senere vil bli presentert for dem som er ansvarlige for å planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn.

Vi inviterer med dette deg til å delta! Håper du har lyst til å bidra i et viktig arbeid!

PRAKTISK INFORMASJON

Dato: 18. februar 2016

Tid:    kl. 10.00 -16.00

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotel

  • Har du behov for ledsager eller assistanse, tar du det opp ved påmeldingen.
  • Helsetilsynet dekker reise for deg og ev ledsager.
  • De som deltar får med seg en bekreftelse på gyldig fravær som kan leveres arbeidsgiver eller skole.

Påmelding – med frist

Send en e-post med følgende informasjon til

anne.therese.sortebekk@ffo.no før 1. februar:

Ja! Jeg vil være med på samling 18. februar 2016

Navn:

E-postadresse:

Mobilnummer:

Bakgrunn/erfaring:

Ev. behov for ledsager eller hjelp med å bestille reise: