+47 958 10 155 post@nfts.no

3-timers kurs via videokonferanse

18. oktober 2018

Torsdag 18. oktober kl. 12.00 – 15.00 inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser til 3-timers kurs om tuberøs sklerose og epilepsi.

MÅLGRUPPE

Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose og epilepsi

PROGRAM

12.00 – 12.50 tuberøs sklerose – medisinsk informasjon

13.00 – 13.40 tilleggsvansker ved tuberøs sklerose og epilepsi

13.50 – 14.50 epilepsi og pedagogisk tilrettelegging

14.50 – 15.00 avslutning

FORELESERE

nevrolog Caroline Lund, logoped/spesialpedagog Silje Systad, psykologspesialist Mia Tuft og epilepsisykepleier Ine Cockerell

PRIS

Kurset er gratis

PÅMELDING

E-post til Ine Cockerell inec@ous-hf.no innen 01.10.18

SPØRSMÅL

Har du praktiske spørsmål om videokonferanse, f.eks. hvordan låne lokale, kontakt Ine Cockerell inec@ous-hf.no tlf. 67 50 13 19

Det er mulig å følge deler av kurset

VELKOMMEN TIL KURS!