+47 958 10 155 post@nfts.no

Torsdag 18. februar kl. 12.00 – 15.00 

inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) til kurs om epilepsi og tuberøs sklerose.

Målgruppe: foresatte og andre nærpersoner.

Temaene er delt i tre, slik at det vil være mulig å følge deler av undervisningen.

Program

12.00 – 12.55 Generelt om epilepsi. 

Ine Cockerell, sykepleier med master i helsefagvitenskap 

13.05 – 14.05 Tuberøs sklerose og tilleggsvansker 

Trude Rath Olsen, overlege, spesialist i barnesykdommer og Mia Tuft, nevropsykolog 

14.15 – 15.00 Pedagogisk tilrettelegging 

Marte Årva, spesialpedagog 

Påmelding

e-post til Marte Årva: marte.arva@ous-hf.no innen mandag 8. februar.

Spørsmål:

Spørsmål om videokonferanse, hvordan låne lokaler, praktiske spørsmål etc.,

kontakt Marte Årva marte.arva@ous-hf.no tlf. 67 50 13 49.

Se invitasjon som PDF (for bedre utsktift)