+47 958 10 155 post@nfts.no

Rådet

Fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre fra andre relevante yrkesgrupper. Rådet bistår i spørsmål knyttet til medisinske, etiske, ideologiske, sosiale, pedagogiske, interessepolitiske og andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.

Navn Rolle E-post Telefon
Ragnar Solhoff Nevrolog/forelder ragnar.solhoff@sshf.no 928 60 489
Ketil R. Heimdal Medisinsk genetiker kheimdal@ous-hf.no  996 22 184
Turid Hesselberg Forelder turid@nfts.no 926 12 317
Magne Hultgren Forelder magne@nfts.no 971 80 338
Arnt Egil Trelsgård Sykepleier/forelder arntegil@online.no 415 64 320