+47 958 10 155 post@nfts.no

Rådet

Fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre fra andre relevante yrkesgrupper. Rådet bistår i spørsmål knyttet til medisinske, etiske, ideologiske, sosiale, pedagogiske, interessepolitiske og andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.
Navn Kontaktinfo
Ragnar Solhoff
Nevrolog/forelder
928 60 489
ragnar.solhoff@sshf.no
Ketil R. Heimdal
Medisinsk genetiker
996 22 184
kheimdal@ous-hf.no
Turid Hesselberg
Forelder
926 12 317
turid@nfts.no
Magne Hultgren
Forelder
971 89 338
magne@nfts.no
Arnt Egil Trelsgård
Sykepleier/forelder
415 64 320
arntegil@online.no