+47 958 10 155 post@nfts.no
Namn E-post Telefon Adresse
Nils-Roe Fjørtoft  nilsroe@hotmail.com 924 09 909 Risløkkfaret2, 0583 Oslo
  Pappa til Roe som er født i 1996. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: informasjon til nydiagnostiserte, dialog med barnehage og skole, utredning og gjennomføring av epilepsi-operasjon, hudforandringer.
Ann Lisbeth Bjerkvik annlisbeth@alb.priv.no 957 02 505 Torkelvegen 42, 6060 Hareid
  Mamma til Marcus som er født i 1991. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: overganger barnehage og skoler til arbeidsliv via NAV, nyrebehandling.
Marika Hetland  marika.caspara@gmail.com 976 69 259‬ Saurdalsbakken 5B, 4374 Egersund
  Søster til Ronny født i 1979 og Robert Alexander født i 1987. Kjenner spesielt: psykisk utviklingshemming, bygging av bolig, organisering av bolig, Frambu, søskenproblematikk. Epilepsi og anfall.
Rita Theodorsen  ron-olav@online.no 976 24 432 Styrmannsvegen 21, 9014 Tromsø
  Mamma til Silje som er født i 2000. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt; autisme, utviklingshemming, pedagogikk og tilrettelegging, tilpasning barnehage og skole, evrolimus, tannbehandling.
Marit Revheim marit.revheim@gmail.com 979 74 928 Fanavollen 19, 5244 Fana
   Mamma til Adrian født i 1989.
Geir Storsletten geir.storsletten@gmail.com 917 72 977 Tømmerholsvegen 21, 2849 Kapp