+47 958 10 155 post@nfts.no

Kontakt oss

KONTAKT NFTS

Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks
c/o Wenche K. Røkenes
Ikjefjord 19, 5962 BJORDAL
mobil: 958 10 155
e-post: post@nfts.no

 

KONTAKT KOMPETANSESENTERET

Tlf.: 67 50 11 95
67 50 10 00 (sentralbord SSE)
Besøksadr.: G.F. Henriksens vei 23, Sandvika
Postadr.: Pb. 853, 1306 Sandvika
Send E-post 
Til senterets nettside>>

 

Styret

Styret blir valgt på årsmøtet for to år om gangen. Her er kontaktinformasjon til dagens styre:

Medlem Verv E-post Telefon
Wenche K. Røkenes Leder wenche@nfts.no 958 10 155
Ingvild Åkervik Nestleder ingvild@nfts.no 994 29 466
Marika Caspara Hetland Sekretær marika@nfts.no 413 09 077
Johanne Hagen Kasserer johanne@nfts.no 452 97 191
Stig Magne Evju Brekken Medlemsregister / Redaktør TS-kvarten stig@nfts.no 905 21 839
Stein Are Osnes Styremedlem stein.are@nfts.no 958 73 475
Arnt Egil Trelsgård 1. vara arnt.egil@nfts.no 415 64 320
Tone Thom Solhuag 2. vara tone@nfts.no 957 02 505
Sigrid Oksavik Oltedal 3. vara sigrid@nfts.no 400 46 625

Likepersoner

Namn E-post Telefon Adresse
Nils-Roe Fjørtoft  nilsroe@hotmail.com 924 09 909 Risløkkfaret2, 0583 Oslo
  Pappa til Roe som er født i 1996. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: informasjon til nydiagnostiserte, dialog med barnehage og skole, utredning og gjennomføring av epilepsi-operasjon, hudforandringer.
Ann Lisbeth Bjerkvik annlisbeth@alb.priv.no 957 02 505 Torkelvegen 42, 6060 Hareid
  Mamma til Marcus som er født i 1991. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: overganger barnehage og skoler til arbeidsliv via NAV, nyrebehandling.
Marika Hetland  marika.caspara@gmail.com 976 69 259‬ Saurdalsbakken 5B, 4374 Egersund
  Søster til Ronny født i 1979 og Robert Alexander født i 1987. Kjenner spesielt: psykisk utviklingshemming, bygging av bolig, organisering av bolig, Frambu, søskenproblematikk. Epilepsi og anfall.
Rita Theodorsen  ron-olav@online.no 976 24 432 Styrmannsvegen 21, 9014 Tromsø
  Mamma til Silje som er født i 2000. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt; autisme, utviklingshemming, pedagogikk og tilrettelegging, tilpasning barnehage og skole, evrolimus, tannbehandling.
Marit Revheim marit.revheim@gmail.com 979 74 928 Fanavollen 19, 5244 Fana
   Mamma til Adrian født i 1989.
Geir Storsletten geir.storsletten@gmail.com 917 72 977 Tømmerholsvegen 21, 2849 Kapp

Rådet

Fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre fra andre relevante yrkesgrupper. Rådet bistår i spørsmål knyttet til medisinske, etiske, ideologiske, sosiale, pedagogiske, interessepolitiske og andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.

Navn Rolle E-post Telefon
Ragnar Solhoff Nevrolog/forelder ragnar.solhoff@sshf.no 928 60 489
Ketil R. Heimdal Medisinsk genetiker kheimdal@ous-hf.no  996 22 184
Turid Hesselberg Forelder turid.hesselberg@gmail.com 926 12 317
Magne Hultgren Forelder m-hultgr@online.no 971 80 338
Arnt Egil Trelsgård Sykepleier/forelder arntegil@online.no 415 64 320