+47 958 10 155 post@nfts.no

Kontakt oss

KONTAKT NFTS

 
Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks
c/o Wenche K. Røkenes
Ikjefjord 19, 5962 BJORDAL

Mobil: 958 10 155
E-post: wenche@nfts.no

KONTAKT KOMPETANSESENTERET

 
Tlf.: 67 50 11 95
Tlf. sentralbord SSE: 67 50 10 00

Besøksadr.: G.F. Henriksens vei 23, Sandvika
Postadr.: Pb. 853, 1306 Sandvika

Send E-post 
Til senterets nettside>>

 

Styret

Styret blir valgt på årsmøtet for to år om gangen. Her er kontaktinformasjon til dagens styre:

 

Medlem Verv E-post Telefon
Wenche K. Røkenes Leder wenche@nfts.no 958 10 155
Fatima Azagouagh Styremedlem fatima@nfts.no 414 29 855
Marika Caspara Hetland Styremedlem marika@nfts.no 413 09 077
Johanne Kaasen Styremedlem johanne@nfts.no 452 97 191
Stig Magne Evju Brekken Styremedlem stig@nfts.no 905 21 839
Stein Are Osnes Styremedlem stein.are@nfts.no 958 73 475
Arnt Egil Trelsgård 1. vara arnt.egil@nfts.no 415 64 320
Tone Thom Solhaug 2. vara tone@nfts.no 957 02 505
Bernt Andersen 3. vara bernt@nfts.no 977 11 770

Likepersoner

Namn E-post Telefon Adresse
Nils-Roe Fjørtoft  nilsroe@hotmail.com 924 09 909 Risløkkfaret 2, 0583 Oslo

I tillegg til Nils-Roe regnes også alle i styret som likepersoner.

Rådet

Fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre fra andre relevante yrkesgrupper. Rådet bistår i spørsmål knyttet til medisinske, etiske, ideologiske, sosiale, pedagogiske, interessepolitiske og andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.

Navn Rolle E-post Telefon
Ragnar Solhoff Nevrolog/forelder ragnar.solhoff@sshf.no 928 60 489
Ketil R. Heimdal Medisinsk genetiker kheimdal@ous-hf.no  996 22 184
Turid Hesselberg Forelder turid@nfts.no 926 12 317
Magne Hultgren Forelder magne@nfts.no 971 80 338
Arnt Egil Trelsgård Sykepleier/forelder arntegil@online.no 415 64 320