+47 958 10 155 post@nfts.no

Kontakt oss

KONTAKT NFTS

Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks
c/o Wenche K. Røkenes
Ikjefjord 19, 5962 BJORDAL

Mobil: 958 10 155
E-post leder: wenche@nfts.no

E-post forening: post@nfts.no

KONTAKT KOMPETANSESENTERET

 
Tlf.: 67 50 11 95
Tlf. sentralbord SSE: 67 50 10 00

Besøksadr.: G.F. Henriksens vei 23, Sandvika
Postadr.: Pb. 853, 1306 Sandvika

Send E-post 
Til senterets nettside>>

 

Styret

Styret blir valgt på årsmøtet for to år om gangen. Her er kontaktinformasjon til dagens styre:

 

Leder Kontaktinfo
Wenche K. Røkenes 958 10 155
wenche@nfts.no
Styremedlem Kontaktinfo
Marika Caspara Hetland
Nestleder
976 69 259
marika@nfts.no
Johanne Kaasen
Kasserer
452 97 191
johanne@nfts.no
Fatima Azagouagh
Arrangementskomité
414 29 855
fatima@nfts.no
Kristine Rønning
Sekretær
911 91 885
kristine@nfts.no
Stig Magne Evju Brekken
Medlemslisteansvarlig/Redaktør TS-Kvarten
905 21 839
stig@nfts.no
Vara Kontaktinfo
Arnt Egil Trelsgård
1. vara
415 64 320
arnt.egil@nfts.no
Tone Thom Solhaug
2. vara
957 02 505
tone@nfts.no
Bernt Andersen
3. vara
977 11 770
bernt@nfts.no

Likepersoner

Navn Kontaktinfo
Nils-Roe Fjørtoft
Risløkkfaret 2, 0583 Oslo
924 09 909
nilsroe@hotmail.com
I tillegg til Nils-Roe regnes også alle i styret som likepersoner.

Rådet

Fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre fra andre relevante yrkesgrupper. Rådet bistår i spørsmål knyttet til medisinske, etiske, ideologiske, sosiale, pedagogiske, interessepolitiske og andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.

Navn Kontaktinfo
Ragnar Solhoff
Nevrolog/forelder
928 60 489
ragnar.solhoff@sshf.no
Ketil R. Heimdal
Medisinsk genetiker
996 22 184
kheimdal@ous-hf.no
Turid Hesselberg
Forelder
926 12 317
turid@nfts.no
Magne Hultgren
Forelder
971 89 338
magne@nfts.no
Arnt Egil Trelsgård
Sykepleier/forelder
415 64 320
arntegil@online.no