+47 958 10 155 post@nfts.no

Nasjonal konferanse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Aktiv ung logo

Tid og sted: Drammen 4. og 5. februar 2016.

Tema

Tema for årets konferanse er aktivitet og deltakelse for alle – i hjem, barnehage, utdannelse, fritid og arbeidsliv. Fremragende foredragsholdere, som Per Fugelli, Tove Linnea Brandvik, Marco Elsafadi og Henrik Syse, snakker om tilrettelegging, holdninger og oppmuntringsarbeid.

Målgruppe

Målgruppen er alle som i jobb og frivillighet omgås barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt brukere, pårørende, forskere og politikere.

Påmelding

Påmeldingsskjema og oppdatert program finner du her >>