+47 958 10 155 post@nfts.no

DESEMBERKONFERANSE I REGI AV AKTIV UNG:

«Ulikhet gir mulighet – sammen for beste praksis»

Konferansen arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Tjenesten arbeider på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med å fremme forskning og spre kunnskap som kan gjøre det enklest mulig å leve aktivt med funksjonsnedsettelser. Det å kunne delta fullt ut i hjem, barnehage, skole og fritid er like viktig som å få gode helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe

Målgruppen er alle som gjennom arbeid og frivillig innsats forholder seg til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, samt brukere/pårørende, forskere og politikere.

I Bodø

Konferansen foregår i Bodø 2. og 3. desember, og har et program som er praksisnært og nyttig for alle de nevnte gruppene. De som utdanner seg til å jobbe med barn og unge er svært velkomne.

Knallpris for alle under 25 år!

Les mer på Aktiv Ung sine hjemmesider