+47 958 10 155 post@nfts.no

Helsemyndighetene vil gi bedre informasjon om medisiner og ønsker å vite hva som er dine behov.

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket jobber sammen med FFO for å gi bedre og mer tilpasset informasjon om medisiner. Målet er at pasienter skal få svar på det de lurer på slik at det er enklere å bruke medisiner riktig.

Vi gjennomfører derfor en undersøkelse for å få innspill på hvordan vi kan forbedre informasjonen om medisiner. Vi oppfordrer alle til å klikke på lenken og svare på undersøkelsen:

https://response.questback.com/statenslegemiddelverk/medisininformasjon

Ditt innspill er et viktig bidrag til dette arbeidet!

Undersøkelsen sendes ut til alle FFOs medlemmer. Undersøkelsen er anonym og tar fem minutter. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare.