+47 958 10 155 post@nfts.no

Familiekurs 19. – 23. november 2018 

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til ukeskurs for familier som har barn med en av diagnosene kompetansesenteret har ansvar for. 

Innhold

  • diagnosespesifikk informasjon i separate grupper
  • Informasjon om epilepsi
  • eget opplegg for søsken
  • møte andre familier som har barn med en sjelden diagnose
  • bygge nettverk og dele erfaringer
  • høre og snakke om hvordan tilrettelegge for en god hverdag og overganger

Målgruppe

Familier som har barn i aldersgruppen 0-18 år, som nettopp har fått diagnosen eller som ikke har deltatt på kurs i regi av senteret tidligere.

Tid og sted

Tid: Start mandag 19. november. Avslutning fredag 23. november etter lunsj

Sted: Frambu, Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud (se www.frambu.no 

Søknadsfrist: innen 24. september

Økonomiske forhold

  • familiekurset er gratis
  • reise dekkes av Pasientreiser og må søkes av den enkelte
  • det ytes opplæringspenger etter gjeldene regler

Begrenset antall plasser på kurset.

Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du her >>