+47 958 10 155 post@nfts.no

Brukersamling 20. og 21. oktober 2023

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling. Brukersamling avholdes en gang i året. Årets samling blir avholdt 20. og 21. oktober, på Thon Hotell Oslo Airport, se vedlagte program.   Program...

Melding fra FFO

Visste du at Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Complex  er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)? Vi trenger deg lokalt! Er du opptatt av at funksjonshemmede skal få tilgang til arbeidslivet? Synes du det er viktig at skolen der du bor er tilgjengelig...