+47 958 10 155 post@nfts.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling.

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller voksen bruker.

Hensikten med samlingen:

      • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
      • informere om senterets aktivitet
      • få innspill til senterets virksomhetsplan
      • valg av representanter til senterrådet

Ønsker du å delta? Gå inn på denne lenken og les mer.

Påmelding til post@nfts.no senest 27. februar.