+47 958 10 155 post@nfts.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling.

Brukersamlingen i 2022 vil bli avholdt 16. og 17. september på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt eller voksen person med diagnose.

Hensikten med samlingen:

 • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
 • valg av representanter til senterrådet
 • informere om senterets aktivitet
 • få innspill til senterets virksomhetsplan

Har du

 • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
 • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

 • lese Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser og Strategi for Nasjonal kompetansetjeneste fra 2022.

Begge strategiene kan du lese her

 • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
 • melde deg på brukersamlingen

Påmelding

 • innen fredag 26. august 2022

Hvordan du melder deg på:

 • wenche@nfts.no

Program for brukersamlingen.