+47 958 10 155 post@nfts.no
Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 24.04.2020-25.04.2020, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Brukersamlingen er for voksne, enten du er forelder/foresatt til barn eller en voksen bruker med en av diagnosene vi har kompetansesenteransvar for.

Hensikten med samlingen:

  • arena for møte mellom brukerforeningene og kompetansesenteret
  • informere om senterets aktivitet
  • få innspill til senterets virksomhetsplan
  • valg av representanter til senterrådet

Har du

  • lyst til å være med på utviklingen av kompetansesenteret?
  • lyst til å bidra med din stemme i senterrådet?

Da bør du

  • lese strategiplan 2017-2021 for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • tenke gjennom hvordan DU mener senteret best kan møte målene i strategiplanen fremover
  • melde deg på årets brukersamling

Påmelding

Meld deg på til: post@nfts.no

Påmeldingsfrist: senest 26. mars 2020. Begrenset antall plasser.

Pris

Deltagelse er gratis. Reiseutgifter etter billigste reisemåte samt opphold for en pårørende pr. familie dekkes av kompetansesentret.

Ansatte ved kompetansesentret og fagrepresentanter i senterrådet deltar på samlingen fredag. Lørdag er brukernes dag med blant annet valg av brukerrepresentanter til senterrådet.

Program kommer senere.

Du kan lese mer på kompetansesenteret sine sider >>