+47 958 10 155 post@nfts.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsi-relaterte diagnoser inviterer til brukersamling/ Invitasjongeneralforsamling.

Tid: torsdag 20. oktober 2016 med overnatting til fredag 21.

Sted: Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre (Asker) (se www.thonhotels.no)

Samlingen starter torsdag kl. 10.30 og avsluttes med frokost fredag.

Samlingen er kun for voksne, enten foreldre/foresatte til barn med diagnose eller voksne brukere. Vi oppfordrer spesielt unge voksne brukere til å delta.

Hensikten med samlingen er brukermedvirkning:

  • innspill til senterets virksomhetsplan for 2017
  • diskusjon om strategiarbeidet i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • valg av nye representanter til Senterrådet

Å delta på brukersamlingen er gratis. Reise og opphold dekkes av kompetansesenteret.

Se hele invitasjonen, påmelding og program her (pdf)