+47 958 10 155 post@nfts.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer hvert år en brukersamling.

Brukersamling avholdes en gang i året. Årets samling blir avholdt 20. og 21. oktober, på Thon Hotell Oslo Airport, se vedlagte program.

 

Program brukersamling 2023.pdf

Om du ønsker å delta, kan du fylle ut skjemaet under.
Frist for påmelding er 1. oktober.
Vil du være med en dag eller begge?