+47 958 10 155 post@nfts.no

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til brukersamling 7. og 8. november 2014.

invitasjon

Samlingen er kun for voksne, enten foreldre til barn med diagnose eller voksne brukere. Vi oppfordrer spesielt unge voksne brukere til å delta.

Hensikten med samlingen:

  • informere om senterets aktivitet i 2014
  • få innspill til virksomhetsplanen for 2015
  • valg av nye representanter til Senterrådet

Program

invitasjon og program til  brukersamling 2014 >>

Påmelding

senest 23.oktober på e-post til: kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller telefon: 67 50 11 95