+47 958 10 155 post@nfts.no

Invitasjon til 30 års jubileumsfeiring med lunsj og middag lørdag 07.11.2015

Vi ønsker å invitere alle voksne medlemmer til Thon Hotell Opera. Vi starter med lunsj klokken 13.00.

Foreløpig program

  • Besøk av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) De vil si noe om hva de driver med, hva som er nytt, og svare på spørsmål vi måtte ha
  • Ragnar Solhoff vil snakke om hva som er nytt innenfor forskning og behandling ut fra det som var tema i Windsor på verdenskonferansen for TSC
  • Likepersonsamling
  • Fortelling fra foreningens 30 år. Vi prøver å få en av de som var med fra starten til å fortelle litt. Om andre vil si noe kan det gjøres under middagen.

Alle voksne medlemmer av foreningen kan delta.

Påmelding

Påmelding innen 07.10.til Wenche Røkenes på tlf/sms til: 95810155 eller post@nfts.no med fullt navn og e-post og evt. ønske om overnatting.

Praktiske opplysninger

  • Egenandelen på kr 700,- inklusiv reise pr deltager for personer som overnatter.
  • Dagpakke med lunch kr 200,- pr deltager
  • Dagpakke med lunch og middag kr 400,- pr deltager.

Pengene må innbetales til Norsk forening for tuberøs sklerose, konto nr. 4280.15.22952 ved påmelding. Merk innbetaling med navnet på den/de det gjelder. Reisen må foretas på billigste måte.