+47 958 10 155 post@nfts.no

Fredag 21. oktober kl. 12.00 – 15.00 

inviterer Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) til kurs om epilepsi og tuberøs sklerose.

Målgruppe: fagpersoner som jobber med epilepsi og tuberøs sklerose

Temaene er delt i tre, slik at det vil være mulig å følge deler av undervisningen.

Program

12.00 – 12.55 Generelt om epilepsi 

Ine Cockerell, sykepleier med master i helsefagvitenskap 

13.05 – 14.05 Tuberøs sklerose og tilleggsvansker 

Trude Rath-Olsen, overlege, spesialist i barnesykdommer og Mia Tuft, nevropsykolog 

14.15 – 15.00 Pedagogisk tilrettelegging 

Marte Årva, spesialpedagog 

Påmelding 

e-post til Mia Tuft: mia.tuft@ous-hf.no innen 07.10.16.

Spørsmål:

Spørsmål om videokonferanse, hvordan låne lokaler, praktiske spørsmål etc.,

kontakt Marte Årva marte.arva@ous-hf.no tlf. 67 50 13 49.

Se invitasjon som PDF (for bedre utskrift)