Vil du dele din historie internasjonalt?

Vi har fått en henvendelse fra TS Alliance som planlegger en ”TSC awareness campain” der de trenger innspill fra oss som lever med Tuberøs Sklerose rundt i hele verden.

Eric fra Boston er far til ei lita jente med TSC og videoprodusent og har ideen om å lage en video med historier fra virkeligheten til bruk i webkampanjer, TV-reklame osv. I forbindelse med 40 årsfeiringen til TS Alliance i New York 23. oktober vil han filme kjente personer for å nå ut til folket. Ideen er at dere som lever med TS (du som har det selv, du som er familie) sender inn deres historie, og Eric får en kjendis til å fortelle dette som sin egen historie. Navn og bilde av personen det gjelder blir også vist.

Hvis du har lyst til å dele din historie sender du følgende punkt på engelsk til edamario@me.com

  • Navn og land (på personen med TSC)
  • Når du ble diagnostisert (alder og årstall)
  • Hvordan du er påvirket (hud, hjerne, hjerte osv)
  • Hva er dine symptom? (Epilepsi, autisme..)
  • Hvordan påvirker det hverdagen din?
  • Hvilke begrensninger fører TS til i hverdagen din og hvordan løser du dette?

Hvis din historie blir valgt trengs også et portrettfoto.

Send inn snarest hvis du ønsker å delta siden 23.oktober nærmer seg fort.

Publisert i TSC internasjonalt