Rettigheter

Den mest oppdaterte oversikten på rettigheter finner du i jungelhåndboken til FFO. Jungelhåndboken kan kjøpes her>>

Nfts er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Dermed kan du som er medlem hos oss benytte deg av rettighetssenteret til FFO. Til rettighetssenteret>>

For unge finnes informasjon om ulike rettigheter også på ung.no>>