+47 958 10 155 post@nfts.no

Styret blir valgt på årsmøtet for to år om gangen. Her er kontaktinformasjon til dagens styre:

Medlem Verv E-post Telefon
Wenche K. Røkenes Leder wenche.r@enivest.net 958 10 155
Stein Are Osnes Nestleder osnes@getmail.no 958 73 475
Olaug Elin Hovda Skåren Sekretær olaug.elin@online.no 413 09 077
Johanne Hagen Kasserer hagen.jo@gmail.com 452 97 191
Stig Magne Evju Brekken Styremedlem/
medlemsregisteret
stigmagnebrekken@gmail.com 905 21 839
Torbjørn Hodne Styremedlem / Redaktør TS-kvarten torb-ho@online.no 905 66 710
Arnt Egil Trelsgård 1. vara arntegil@online.no 415 64 320
Ingvild Åkervik 2. vara ingvildaa@gmail.com 994 29 466
Ann Lisbeth Bjerkvik 3. vara annlisbeth@alb.priv.no 957 02 505