Styret

Styret blir valgt på årsmøtet for to år om gangen. Her er kontaktinformasjon til dagens styre valgt på årsmøtet 2015:

Medlem Verv E-post Telefon
Wenche K. Røkenes Leder wenche.r@enivest.net 958 10 155
Ronny Teodorsen Nestleder ronny.theodorsen@gmail.com 917 70 169
Olaug Elin Hovda Skåren Sekretær olaug.elin@online.no 413 09 077
Stein Are Osnes Kasserer saosnes@gmail.com 958 73 475
Stig Magne Evju Brekken Styremedlem/
medlemsregisteret
920 55 181
Torbjørn Hodne Styremedlem torb-ho@online.no 905 66 710
Arnt Egil Trelsgård Første vara arntegil@online.no 415 64 320
Ingvild Åkervik Vara ingvildaa@gmail.com 994 29 466
Ann Lisbeth Bjerkvik Vara ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no 957 02 505