Rådet

Fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre fra andre relevante yrkesgrupper. Rådet bistår i spørsmål knyttet til medisinske, etiske, ideologiske, sosiale, pedagogiske, interessepolitiske og andre forhold/problemstillinger knyttet til foreningens arbeid for mennesker med tuberøs sklerose.

Navn Rolle E-post Telefon
Ragnar Solhoff  Nevrolog/forelder ragnar.solhoff@sshf.no 928 60 489
Ketil R. Heimdal Genetiker  kheimdal@ous-hf.no  958 07 215
Turid Hesselberg  Forelder turid.hesselberg@gmail.com 926 12 317
Magne Hultgren Forelder m-hultgr@online.no 971 80 338
Arnt Egil Trelsgård Sykepleier/
Styremedlem/Forelder
arntegil@online.no 415 64 320