Likepersoner kontakt

Namn E-post Telefon Adresse
Nils-Roe Fjørtoft  nilsroe@hotmail.com 924 09 909 Risløkkfaret2, 0583 OSLO
Pappa til Roe som er født i 1996. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: informasjon til nydiagnostiserte, dialog med barnehage og skole, utredning og gjennomføring av epilepsi-operasjon, hudforandringer.
Ann Lisbeth Bjerkvik  ann.lisbeth.bjerkvik@nordea.no 957 02 505 Torkelvegen 42, 6060 HAREID
Mamma til Marcus som er født i 1991. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt: overganger barnehage og skoler til arbeidsliv via NAV, nyrebehandling.
Ann Karin Hultgren  ankahult@online.no 452 17 816 Enggravlia 9, 3712 SKIEN
Mamma til Ronny født i 1979 og Robert Alexander født i 1987. Kjenner spesielt: psykisk utviklingshemming, bygging av bolig, organisering av bolig, Frambu, søskenproblematikk. Epilepsi og anfall.
Rita Theodorsen  ron-olav@online.no 976 24 432 Lysakerveien 9B, 9014 TROMSØ
Mamma til Silje som er født i 2000. Nasjonal kontakt TS. Kjenner spesielt; autisme, utviklingshemming, pedagogikk og tilrettelegging, tilpasning barnehage og skole, evrolimus, tannbehandling.
Marit Revheim marit.revheim@gmail.com 979 74 928 Fanavollen 19, 5244 FANA
 Mamma til Adrian født i 1989.
Geir Storsletten gst31@bluezone.no 917 72 977 Igelsrud, 2849 KAPP

Mer om hvordan likepersonene kan hjelpe deg finner du her >>